Levoča

Východný Spiš sa pýši mestom, ktoré je doslova kultúrno-historickým pokladom medzi slovenskými mestami a je zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Levoča patrí medzi najnavštevovanejšie mestá na Slovensku. Ťažiskom tohto mesta je unikátne obdĺžnikové námestie, ktoré ohraničuje významnú Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Nájdeme tu rímskokatolícky Kostol sv. Jakuba, ktorý je cenný predovšetkým kvôli svojmu interiéru. Nachádza sa tu neskorogotický oltár sv. Jakuba z dielne Majstra Pavla z Levoče a s výškou 18,6 m je najvyšší svojho druhu na svete. Na námestí nájdeme aj známu klietku hanby, renesančnú radnicu či Thurzov dom. Vysoko nad mestom sa týči Mariánska hora, ktorá je najväčším pútnickým miestom Slovákov. V roku 1995 tu celebroval svätú omšu zosnulý pápež Ján Pavol II.