Kežmarok - klenot Spiša

Ak by sme hľadali miesto, ktoré rozhodne na potulkách Spišom nemôžete vynechať, je to mesto Kežmarok. So svojou bohatou históriou patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Meskské práva mu boli udelené uhorským kráľom Belom IV. už v roku 1269.

Mestom prechádza slovenská „Route 66“, ktorou sa z Kežmarku dostanete na obe strany našich Tatrier, do Belianskych aj Vysokých Tatier. Okrem historického stredovekého centra Kežmarok ponúka bohaté prírodné úkryty a nádherné vyhliadky na okolitú prírodu.

Ak by ste si chceli pozrieť v Kežmarku naozaj každú zaujímavú či dôležitú historickú pamiatku, nebude vám na to stačiť ani celý deň. Mesto bolo nielen preto zaradené ako prvé medzi pamiatkovo chránené mestá Slovenska.

Z jeho pamiatok môžeme ako prvú spomenúť trojicu vzácnych pamiatok, počnúc dreveným artikulárnym kostolíkom, ktorý patrí medzi svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO. Kostolík bol postavený bez použitia jediného klinca a v jeho jedinečnom interiéri sa natáčali mnohé filmy, napríklad Perinbaba.

Hneď vedľa neho nájdete národnú kultúrnu pamiatku, Evanjelické lýceum, ktoré patrí do dnešnej doby medzi najväčšie historické knižnice v strednej Európe. Svoje študentské časy v ňom strávili najväčšie slovenské osobnosti ako P.O.Hviezdoslav, Janko Kráľ, P.J.Šafárik, Samo Chalupka, Martin Rázus či Karol Kuzmány.

Z druhej strany dreveného kostolíka susedí ďalšia významná a ikonická pamiatka, červený evanjelický kostol. Jeho výzor pripomína skôr sakrálnu pamiatku z Orientu. V kostole nájdete okrem nádherného interiéru aj mauzóleum významného kniežaťa Imricha Thökölyho.

Na opačnej strane mestského centra leží majestátna neskorogotická Bazilika sv. Kríža s najkrajšou a zároveň najstaršou renesančnou zvonicou na Slovensku. V bazilike nájdete nádherné veľdielo, oltár od samotného Majstra Pavla z Levoče. V roku 1998 bol kostol povýšený pápežom Jánom Pavlom II. na baziliku minor a stal sa tak jedinou nemariánskou bazilikou na Slovensku.

Okrem týchto pamiatok nemôžeme vynechať ani dokonale zachovaný mestský hrad, v ktorom nájdete obrovské množstvo zaujímavostí, napríklad hladomorňu, hradnú lekáreň, námestie či hradnú kaplnku. Návšteva kežmarského hradu určite stojí za to!
V centre mesta ďalej nájdete krásnu mestskú radnicu z roku 1461, klasicistickú redutu, barokový kostol Navštívenia Panny Márie, ktorý je atypický tým, že je postavený medzi mestskými domami, zachované časti mestského opevnenia s mestskou hradbou z 15.storočia, starý cintorín zo 17.storočia či ortodoxný židovský cintorín, secesnú železničnú stanicu alebo Turbínu – najstaršiu neustále fungujúcu vodnú elektráreň na Slovensku z roku 1914.

Okolie Kežmarku tvoria nedotknuté prírodné rezervácie, napr. Hájovňa s množstvom divých zvierat, bobrou hrádzou a rybníkom plným rýb. V Hájovni nájdete viaceré miesta vyhradené na opekačky s priateľmi či rodinou.

Kežmarok a jeho okolie jednoducho nemôžete vynechať! Dostane Vás svojou historickou dušou a prírodnými krásami.